Zapytaj o warunki współpracy Reklamacje

Aktualności

< powrót do listy
14 czerwca 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

14 czerwca 2003r. w Pałacu Poznańskich w Łodzi odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HURTAP SA.

Podczas tego spotkania rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy 2002. Udzielono również absolutorium Prezesowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej.

Galeria

komentarzy /0/
Skomentuj