Zapytaj o warunki współpracy Reklamacje

FTP

Zapraszamy Państwa do korzystania z systemu komunikacji elektronicznej
poprzez FTP.

System umożliwia:
1. Przesłanie pliku zamówienia do hurtowni.
2. Odebranie pliku listy braków po zrealizowaniu zamówienia.
3. Odebranie aktualnej oferty.
4. Odebranie bieżących faktur (z ostatnich 7 dni).

Warunkiem poprawnego funkcjonowania komunikacji tą drogą jest
przesyłanie zamówień w formacie Kamsoft Text (w tym formacie podawane są
listy braków, faktury i oferta).

Bliższych informacji udzieli Państwu:
Jacek Pawlicki tel.0-24 721-25-13