Zapytaj o warunki współpracy Reklamacje

Status prawny

HURTAP SA siedziba

99-100 Łęczyca
ul. Górnicza 2

HURTAP Spółka Akcyjna jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia nr rej.
KRS: 0000021934
REGON: 472274051
NIP: 775-21-55-163
KONTO: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  72 1130 1163 0014 7159 0520 0001

Hurtap Spółka Akcyjna w trybie art. 4C - ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status Dużego Przedsiębiorcy.